Szolgáltatási feltételek

- a Machinengo hirdetéseihez -

1. Tárgy, hatály

1.1. Ezen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:Szolgáltatási feltételek“) A hirdetések foglalása és elhelyezése a weboldalon Machinengo.de! (a továbbiakban "Emelvény“) Valamint a platform érdekelt félként történő használata. A platform üzemeltetője Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Németország (a továbbiakban "mi"Vagy"minket").

1.2. Definíciók:

         1.2.1. A platformon lévő hirdetésekre a továbbiakban "Előadás"kijelölt.

         1.2.2 A platformon hirdető vállalatokat a továbbiakban:Ellátó"kijelölt.

         1.2.3 Azokat az üzeneteket, értékeléseket vagy egyéb tartalmakat, amelyeket a felhasználók a platformon vagy a platformon keresztül kommunikálnak, "Felhasználói hozzájárulások"kijelölt.

1.3 A hirdetések elhelyezése a platformon - ha és a platformon meghatározott mértékben - díjat számít fel. A reklámok felhasználása leendő ügyfélként ingyenes.

1.4 Ajánlatainkra és szolgáltatásainkra kizárólag ezek az általános feltételek vonatkoznak. A felhasználó azon feltételei, amelyek eltérnek és / vagy meghaladják ezeket a feltételeket, nem válnak a szerződés részévé.


2. A szerződés megkötése, szerződés nyelve

2.1 Platformszolgáltatásaink használatára a következők vonatkoznak:

2.1.1. A szerződés megkötése itt: fizetett Szolgáltatások:

2.1.1.1. Csak akkor kötelező érvényű ajánlat a szolgáltatás megrendelésére, ha megkötik a megfelelő szerződést. A megrendelés leadásához hajtsa végre a rendelési folyamatot a weboldalon, és adja meg az ott kért információkat. A megrendelés elküldése előtt lehetősége van ellenőrizni az összes rendelési adatot, és szükség esetén javítani. Csak a megrendelés elküldésével tesz kötelező erejű ajánlatot a szerződés megkötésére.

2.1.1.2. Öt napon belül feldolgozhatjuk ajánlatát

  • Megrendelés-visszaigazolás küldése postai úton, faxon vagy e-mailben, vagy
  • Fizetési kérelem

    elfogad; A határidő betartása szempontjából meghatározó a megrendelés visszaigazolásának vagy fizetési kérelmének Ön általi beérkezésének időpontja.

2.1.2  A szerződés megkötése itt: díjmentes Szolgáltatások:

2.1.2.1. A weboldal rendelkezésre bocsátása még nem képez kötelező érvényű ajánlatot a megfelelő felhasználói szerződés megkötésére, inkább kötelező ajánlatot csak akkor teszünk, ha a felhasználó elküldi nekünk a regisztráció iránti kérelmét és / vagy a weboldalon keresztül történő foglalását. Szükség esetén elfogadjuk ezt az ajánlatot azzal, hogy megerősítjük a felhasználó regisztrációját vagy foglalását a regisztrációs vagy foglalási visszaigazolás elküldésével e-mailben, vagy a felhasználói hozzájárulások közzétételével a platformon.

2.1.3 A szerződés nyelve

2.1.3.1. A szerződés nyelve német.


3. A szerződéses rendelkezések tárolása

3.1.1 Mentjük a szerződéses rendelkezéseket, azaz a foglalási adatokat vagy a megrendelés adatait vagy a regisztrációs adatokat, valamint ezeket a feltételeket. A böngésző szokásos funkcióinak használatával kinyomtathatja vagy elmentheti a szerződéses rendelkezéseket (általában "Nyomtatás" vagy "Fájl"> "Mentés másként"). A foglalási adatokat vagy a rendelési adatokat vagy a regisztrációs adatokat a foglalási, rendelési vagy regisztráció utolsó lépésében megjelenő áttekintés tartalmazza.

4. Felhasználói fiók (regisztráció)

4.1. A felhasználói fiók regisztrálásakor helyes és teljes információkat kell megadni. Harmadik fél adatait az ő hozzájárulásuk nélkül nem lehet felhasználni.

4.2. Többszörös regisztráció nem megengedett.

4.3. Ön köteles bizalmasan kezelni a hozzáférési adatait, például a jelszavát, ne tegye hozzáférhetővé harmadik felek számára, és haladéktalanul tájékoztasson minket a hozzáférési adatainak elvesztése vagy illetéktelen használata esetén.

5. Reklámszolgáltatások és árak

5.1 A hirdetések formátumai, elhelyezései és váltási időszakai, valamint az esetleges speciális követelmények, és adott esetben a vonatkozó árak a szerződés leírásakor érvényes szolgáltatási leírásunkon vagy az érintett termékek árlistáján vagy más árlistán alapulnak. következtetett.


6. A reklámokra vonatkozó követelmények

6.1.     Helyesség és aktualitás: A hirdetéseit mindig pontosaknak és naprakésznek kell tartania.

6.2.     Hiperhivatkozások: Ha reklámjai hiperhivatkozásokat tartalmaznak, akkor gondoskodnia kell a céloldal technikai elérhetőségéről, valamint a céloldal tartalmának és a céloldal kontextusának jogszerűségéről.

6.3.     Az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés: Ön felelős azért, hogy hirdetései ne sértsék a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Ide tartozik például a tisztességtelen, megtévesztő vagy más módon versenyellenes reklámozás tilalma az UWG, az ármegjelölési rendelet vagy a büntetőjogi rendelkezések szerint.

6.4.     A harmadik fél jogainak megsértése: Hirdetése nem sértheti harmadik felek ipari tulajdonjogait, illetve harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, például névadási jogokat, védjegyjogokat (védjegyek, bejegyzett formatervezési minták) vagy szerzői jogokat. A szolgáltató biztosít minket arról, hogy szabadon rendelkezhet hirdetése tartalmához fűződő jogokkal, amelyek a reklám elhelyezéséhez szükségesek, és hogy harmadik feleknek nincsenek ellentmondó jogai.

6.5. ÉN.nyomtatási kötelezettség: A szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a platformon feltüntetett reklámok tartalmazzanak lenyomatot, kivéve, ha a hirdetést kizárólag magán- vagy családi célokra használják, és nincs hatással a piacra. Elegendő egy jól látható, azonosítható és értelmes kapcsolat (pl. "Lenyomat") a szolgáltató máshol elérhető lenyomatához. A lenyomatnak meg kell felelnie a 5. § Telemédia törvény elég.


7. A felhasználói hozzájárulás követelményei

7.1. A platformon vagy azon keresztül csak a felhasználók jogos hozzájárulásait (értesítéseket, véleményeket stb.) Lehet közölni. Különösen a felhasználói hozzájárulások és / vagy a platformon történő beállításaik nem sérthetik harmadik felek jogait (pl. Név, védjegy, szerzői jog, adatvédelem, személyes jogok stb.). A felhasználó biztosítja, hogy szabadon rendelkezhet a felhasználói jogok közzétételéhez a platformon szükséges jogokkal, és hogy harmadik fél jogai nem ütköznek egymással.

7.2. A felhasználók közreműködése képekben vagy szövegben nem tartalmazhat erőszakot, és nem lehet szexuálisan sértő. Nem tartalmazhatnak megkülönböztető, sértő, rasszista, rágalmazó vagy más módon törvénytelen vagy erkölcstelen nyilatkozatokat vagy képviseleteket

7.3. A szolgáltatóknak adott vélemények nem tartalmazhatnak pontatlan ténymegállapításokat vagy rágalmazó kritikákat, és nem sérthetik a személyes jogokat.
 

8. Hirdetések letiltása

8.1. Engedélyezhetjük a reklámok azonnali letiltását, ha arra utaló jelek vannak, hogy ez vagy adott esetben egy céloldal, amelyre a hirdetéseket továbbítják, vagy a céloldal környezete jogellenes, vagy sérti harmadik felek jogait. Ebből a célból az illegális vagy jogi jogsértés jelzésének kell tekinteni, többek között, ha harmadik felek bármilyen intézkedéseket hoznak ellenünk vagy Ön ellen, és ezek az intézkedések jogellenességre és / vagy jogi megsértésre alapított állításokon alapulnak. A kihelyezés megszakítását fel kell oldani, amint a törvénytelenség vagy a jogsértés gyanúja eloszlott.

8.2. Haladéktalanul tájékoztatunk a reklámok letiltásáról, és felkérjük az állítás tisztázására, ésszerű határidőn belül. A határidő eredménytelen lejárta után jogunk van a szerződést azonnal felmondani.

9. Felhasználói hozzájárulások blokkolása

9.1. Bármikor jogosultak vagyunk a felhasználói hozzájárulások letiltására és / vagy törlésére, feltéve, hogy ez nem ütközik a véleménynyilvánítás szabadságához való jogával.
 

10. Számlázás e-mailben

10.1. Jogosult vagyunk e-mailben történő számlázásra.
 

11. Hibakövetelések (garancia)

11.1. A törvényi garanciális rendelkezések a szavatossági kötelezettségeinkre vonatkoznak.
 

12. Felelősség kizárása és korlátozása

A kártérítési felelősségünkre az alábbiak vonatkoznak:
 

12.1. Szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, ideértve a helyettes ügynökeinkét is, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelünk. Ugyanez vonatkozik az élet, test vagy egészség sérüléséből eredő gondatlanul okozott károkra is.

12.2. Gondatlanul okozott anyagi kár és anyagi kár esetén csak egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséért vagyunk felelősek, de az összeg a szerződés megkötésének időpontjában a szerződésre előre látható és jellemző kárra korlátozódik; Lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek teljesítése elsősorban a szerződés megfelelő végrehajtását teszi lehetővé, és amelyek betartására a szerződéses partner rendszeresen támaszkodhat.

12.3. Ettől eltekintve a felelősség részünkről kizárt, a jogalaptól függetlenül.

12.4. A fenti (1) - (3) bekezdésben szereplő kizárások és felelősségkorlátozások értelemszerűen alkalmazandók helyetteseink javára is.

12.1. A garancia vállalása vagy a termékfelelősségi törvény alapján fennálló felelősséget a fenti (1) - (4) bekezdésekben szereplő felelősség kizárása és korlátozása nem érinti.

 

13. A hirdetések rangsorolása

13.1. A rangsor a hirdetés feladásának dátumától származik. A felhasználó / látogató ezeket a paramétereket a weboldalon keresztül módosíthatja (rendezés). A legnépszerűbb hirdetések is foglalhatók. Ismét a legfrissebb hirdetések az eredmények fölött jelennek meg.

14. Jogválasztás, illetékességi hely

14.1. A Németországi Szövetségi Köztársaság törvénye. Az ENSZ adásvételi törvénye kizárt. Ez a jogválasztás csak a fogyasztókra vonatkozik, amennyiben azok nem korlátozzák annak az államnak a kötelező törvényi rendelkezéseit, amelyben lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van.

14.2. Az üzletemberekkel, közjogi jogi személyekkel vagy a közjogi alapokkal foglalkozó különféle alapok ügyeiben a cégünk székhelye a joghatóság helye. Jogosultak vagyunk azonban arra, hogy pert indítsunk az ügyfél székhelyén.